Esimerkkejä työpajoista

Tällä sivulla on nostoja erilaisista taito- ja taideainepainotteisista työpajoista, joita Itä-Suomen yliopiston Savonlinnan kampuksen opettajaopiskelijat ovat tuottaneet ja toteuttaneet KOTO-hankkeen historian aikana.

Luokanopettajakoulutus

Kasvatus kestävään tulevaisuuteen -opintojaksolla on toteutettu erilaisia kestävän kehityksen oppisisältöihin liittyviä työpajoja. Opetuksen kohderyhmänä on ollut sekä aikuisia että kouluikäisiä turvapaikanhakijoita. Opetussisällöt ovat vaihdelleet kulttuurisen kestävän kehityksen oppisisällöistä kierrätykseen sekä sosiaaliseen kestävään kehitykseen.

Äidinkielen sivuaineen opiskelijat opettivat turvapaikanhakijoille suomenkieltä toiminnallisin menetelmin. Draamatyöpajojen opetussisällöt liittyivät keskeisesti turvapaikanhakijoiden arjessa selviytymisen tukemiseen.

Luovuutta oppimaan -opintojakson aikana opiskelijat toteuttivat kerhotoimintaa tukeakseen turvapaikanhakijoiden toimijuuden ja osallisuuden kokemuksia sekä opettaakseen heille suomen kieltä, -kulttuuria sekä tapoja. 

Tieto- ja viestintäteknologia opetuskäytössä -opintojakson aikana opettajaopiskelijat toteuttivat erilaisia tieto- ja viestintäteknologiaa hyödyntäviä projekteja. Yhden projektin aikana viisi opiskelijaa tuottivat koskettavan dokumenttielokuvan "Täällä Lehtiniemen alla", joka kertoo turvapaikanhakijoista, heidän arjestaan vastaanottokeskuksessa sekä niistä taustoista, jotka ovat johtaneet heidän päätökseen lähteä kotimaastaan. Yhdessä projektissa toteutettiin valokuvanäyttely, jossa turvapaikanhakijat pääsivät itse kuvaamaan arkeaan sekä kertomaan kuvin matkastaan Suomeen.

OpeArt-produktioissa opiskelijat hyödynsivät draaman keinoja suomalaisen kulttuurin ja historian opetuksen välineenä. Interaktiivisten lastenteatteriesitysten oppisisältöinä olivat muun muassa suomalainen luonto ja luonnon kiertokulku.

Vapaavalinnaisten opintojen sisällä opettajaopiskelijat halusivat tukea erityisesti turvapaikanhakijanaisten toimijuutta, osallisuutta ja kotoutumista järjestämällä  kokkikerhoja heille.

Tekstitaidot ja kirjallisuus -opintojaksolla turvapaikanhakijalapset pääsivät kertomaan tarinoitaan sadutuksen avulla. 

Viittakiven, Savonlinnan vastaanottokeskuksen ja Savonlinnan opettajankoulutuksen yhteistyön laajuus kasvoi ainutlaatuiseksi koko Suomessa. Sen aikana Savonlinnan kampuksen opettajaopiskelijat toimivat lähes 700 kertaa turvapaikanhakijoiden opettajina ja kaiken kaikkiaan opetustapahtumissa oli lähes 2500 osallistumiskertaa. Opettajaopiskelijat tuottivat ja toteuttivat erilaisia taito- ja taidepainotteisia opetuskokonaisuuksia Savonlinnan kampuksen jokaisen koulutuslinjan sisällä sekä vapaaehtoisten- ja sivuaineopintojen puitteissa.


Taulukkoon 1. on eritelty tarkemmin, kuinka paljon eri toimijoita opetustapahtumien tuottamiseen on osallistunut. Taulukkoon kerätyt osallistujamäärät ovat kerätty opintojaksojen luonteen ja opetettavien kokonaisuuksien mukaan. Alapuolella eriteltynä eri koulutuslinjojen opetutuokioita.


Varhaiskasvatus

Varhaiskasvatuksen diversiteetti -opintojaksolla viisi ryhmää toteutti oppimisprojekteja joiden aiheena oli leikki. Käsityö ja integroiva lastenkulttuuriprojekti -opintojaksoilla Savonlinnan kampuksella toteutettiin nukketeatteri- ja kuvataidetyöpajapäiviä turvapaikanhakijaperheille. 

Kotitaloustiede

Ruoka ja tapakulttuuri -opintojakson aikana kotitaloustieteen opiskelijat opettivat toiminnallisesti ruokasanastoa turvapaikanhakijoille. Kestävä kehitys ruokajärjestelmissä -opintojaksolla opetusaiheina oli kestävän kehityksen oppisisältöjä. Kodin puhtaanapidon perusteet -opintojaksolla käytiin läpi siivoukseen ja kodin puhtaanapitoon liittyvää sanastoa. Opetus tähtäsi keskeisesti turvapaikanhakijoiden 

Käsityötiede

Kulttuurinen käsityö -opintojaksolla turvapaikanhakijat osallistuivat lasten roolipeli -projektiin, joka toteutettiin Olavinlinnassa. Roolipelin aikana turvapaikanhakijat mm. opettivat lapsille pirtanauhojen sitomista. Toisella opintojaksolla aikuiset turvapaikanhakijat huovuttivat lapsille leikkialustoja.  Käsityötieteen opintojaksoille osallistui myös neljä työharjoittelijaa osana esikotouttavaa opetusta.

Kirjonta -opintojakson käytännön oppimisprojekteissa n. 20 opiskelijaa järjestivät turvapaikanhakijanaisille käsityökerhoja. Aiheina kerhoissa oli solmintatekniikat, suomalaiset käsityöt, makramee, kirjonta sekä ompelu käsin ja koneella. Kerhoihin osallistui noin 10 turvapaikanhakijanaista.

Sivuaineopinnot

Musiikin sivuaineen opiskelijat pitivät musiikin tunteja turvapaikanhakijalapsille.

Alkukasvatuksen sivuaineen opiskelijat järjestivät taidepäivän turvapaikanhakijalapsille. Taidepäivään kuului musiikki-, kuvataide- ja liikuntapajoja.

Liikunnan sivuaineen opiskelijat opettivat turvapaikanhakijoille talvilajeja sekä myöhemmin mm. fresbeegolfia.


Julkaisut ja opinnäytteet

Hanke on toiminut innoittajana myös moniin artikkeleihin ja opinnäytetöihin. Taulukossa kaksi on koontia yhteistyössä valmistuneista tai valmisteilla olevista julkaisuista ja opinnäytetöistä. Toiminnan aikana valmistui mm. neljä kandidaatintutkielmaa, viisi pro gradu -tutkielmaa ja valmisteilla on yksi artikkeliväitöskirjatutkimus, jonka aikana julkaistaan kolme kansainvälistä tutkimusartikkelia. Yhteistyöstä valmistuu Etelä-Savon kulttuurirahaston vuoden 2016 kärkihankkeen Kotoutumista taidolla ja taiteella -hankkeen julkaisu.

Kotoutuminen taidolla ja taiteella -hanke                             Yliopistokatu 2, PL 111, 80101 Joensuu
Kaikki oikeudet pidätetään 2019
Luotu Webnodella
Luo kotisivut ilmaiseksi! Tämä verkkosivu on luotu Webnodella. Luo oma verkkosivusi ilmaiseksi tänään! Aloita