JULKAISUTKOTO-HANKKEESSA ILMESTYNEET JULKAISUT:KOTO-julkaisu:
Karlsson, Liisa & Lastikka, Anna-Leena & Vartiainen, Janina (toim.) (2018).
KOTO - Kohtaamisia taidolla ja taiteella: Kielten ja kulttuurien yhteisöllistä oppimista ja kotoutumista.
TILAA KIRJA ITSELLESI TÄÄLTÄ


Väitöskirjatutkimus:
Hartonen, Ville. (Tekeillä). Itä-Suomen yliopisto, soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osasto.

Pro-gradu -tutkielmat:

Hartonen, Ville. (2016). Akkulturaatio - perhe, lapset, työ ja opiskelu :
elämässä tärkeänä pidetyt asiat ja ylpeydenaiheet yli 17-vuotiaille turvapaikanhakijoille
. Itä-Suomen yliopisto, soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osasto, Savonlinna.

Heikkilä, Sonja. (2017). "Vieras on aina vierasta ennen kuin siihen tutustuu paremmin" - Erään vuosikurssin opettajaopiskelijoiden monikulttuurisuuskäsityksiä. Itä-Suomen yliopisto, soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osasto, Savonlinna.

Pöntinen, Anu & Vähätiitto, Noora. (2017). Kotitaloustaitojen opetus esikotoutuksessa. Itä-Suomen yliopisto, soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osasto, Savonlinna.

Rapo, Päivikki. (2018). "You can't live only eating and then sleeping, you have to do something." Etnografinen tutkimus kansalaisena toimimisesta vastaanottokeskuksen arjessa. Itä-Suomen yliopisto, yhteiskuntatieteiden laitos, sosiaalipedagogiikka.

Räsänen, Nina. (tekeillä). Opiskelijoiden kulttuuriset ennakkokäsitykset ja kokemukset työskentelystä Kulttuurinen käsityö -kurssilla. Itä-Suomen yliopisto, soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osasto, Savonlinna.

Kandidaatintutkielmat:

Honkanen, Vilma & Rantonen, Janika. (2018). "Yksi tai kaksi sanaa, niillä tehdään ihmeitä" -tapaustutkimus alle kouluikäisten lasten suomen kielen oppimisen tukemisesta vastaanottokeskuksen varhaiskasvatuskerhossa. Itä-Suomen yliopisto, soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osasto, Savonlinna.

Kara, Iida-Liina & Viik, Thomas. (2018). Ohjattujen aktiviteettien merkitys turvapaikanhakijoiden jaksamiseen ja kotoutumiseen. Itä-Suomen yliopisto, soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osasto, Savonlinna.

Lehti, Janita. (2018). Suomen kielen opettaminen toiminnallisin menetelmin vastaanottokeskuksessa. Itä-Suomen yliopisto, soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osasto, Savonlinna.

Peltola, Ville. (2017). Maahanmuuttajaoppilas Suomessa. Kirjallisuuskatsaus maahanmuuttajaoppilaan sopeutumisesta suomalaiseen peruskouluun. Itä-Suomen yliopisto, soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osasto, Savonlinna.

Viittakiven vuosikirja:

Lindstam, S. (2016). Linnunpöntöstä terasseihin, laitosruoasta lampaanpääsoppaan: Viittakiven vuosikirja 2015-2016. Helsinki: Suomen Setlementtiliitto.

Muut artikkelit:

Hirsto, L. (manuscript). University students' personal worldviews in action -perspectives to contextual experiences. Submitted to Journal of Beliefs and Values.

KOTO-hankkeen aineistosta on tekeillä useita kansainvälisiä artikkeleita tieteellisiin lehtiin.